Запиши клас

За да се запишете в клас задължително използвате имейла и паролата дадена Ви от класния ръководител или администратор. След преглед на подадените данни при коректно попълнена информация ще бъдете одобрен.

  • Потребителското име трябва да е написано на латиница!

  • Полетата за Име и Фамилия е желателно да са написани на кирилица.

 

Към началото